Menu

Referencie

Referencie

2022 - TERMOSTAV-MRÁZ

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.12 na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2021 - MAKSD

Injektáž zemného plynu do Vysokej pece č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2021 - TERMOSTAV-MRÁZ

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.14 na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2021 - MAKSD

Napojenie zemného plynu do ohrievačov na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2020 - TKV s.r.o.

Modernizácia vákuovacej stanice DZ OC Vákuová pec USSK - inžinierska činnosť

2019 - TERMOSTAV-MRÁZ

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.24 na Vysokej peci č.2 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2018 - TERMOSTAV-MRÁZ

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.13 na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

2015 - SIGMA DIZ

Navýšenie chladiacej kapacity Odsírenia DZ Koksovňa - inžinierska činnosť

2014 - MAKS-D

Havarijné nádrže DZ Koksovňa - inžinierska činnosť

Konečný úspech akéhokoľvek projektu, alebo podnikania
je závislý nielen na tom, ako dobre projektujete a staviate,
ale aj na tom, ako dobre pripravíte tých, ktorí budú prevádzkovať a udržiavať.