Menu

Injektáž zemného plynu do Vysokej pece č.1 DZ Vysoké pece USSK

Injektáž zemného plynu do Vysokej pece č.1 DZ Vysoké pece USSK

Dvojradová redukčná stanica zemného plynu
Zásobník dusíka v regulačnej stanici pre injektáž zemného plynu do VP1
Rozdeľovače a potrubné rozvody dusíka a stlačeného vzduchu pre fúkacie formy
Výmenník tepla pre ohrev zemného plynu v redukčnej stanici
Napojenie potrubia injektáže na fúkaciu formu
Prívod zemného plynu do regulačnej stanice pre injektáž zemného plynu do VP1

2021 - MAKSD

Injektáž zemného plynu do Vysokej pece č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

Cieľom projektu bolo dávkovanie zemného plynu do výfuční Vysokej pece č.1. Zemný plyn sa využíva pre spaľovanie vo Vysokej peci, čím došlo k zníženiu emisií CO2 do atmosféry.

Zemný plyn je dávkovaný do VP1 formou injektáže do existujúcich fúkacích foriem (22 ks) a slúži, ako čiastočná náhrada koksu vo vsádzke. Presný pomer zemného plynu a koksu nastavuje obsluha vo velíne.