Menu

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.24

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.24

Celkový pohľad na OV24
Montáž roštov
Celkový pohľad na výmurovku ohrievača
Montáž kupoly
Výmurovka spaľovacej šachty

2019 - TERMOSTAV-MRÁZ

Rekonštrukcia Ohrievača vetra č.24 na Vysokej peci č.2 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

Ohrievač vetra je zariadenie na ohrev vzduchu pre vysokú pec. Pracuje ako regenerátor, to znamená s teplým a studeným chodom. Ohrievač klasickej konštrukcie je valcovitého tvaru so spaľovacou šachtou osadenou vo vnútri ohrievača s teplojemnou výplňou v uzavretom oceľovom plášti. V hornej časti je opatrený klenbou - kupolou. Oceľový valcový plášť ohrievača je ukotvený v betónovom základe. Ohrievač vetra je pôdorysne rozdelený na dve časti. Menšia časť je spaľovacia šachta, väčšia časť je ohrievacia šachta, ktorá je vyplnená keramickou teplojemnou výplňou. Tieto dve samostatné časti sú navzájom v hornej časti prepojené. Výmurovka kupoly ohrievača je uložená na presadených konzolových prstencoch.

Pri teplom chode sa v spaľovacej šachte spaľuje plyn a jeho spalinami sa ohrieva teplojemná výplň. Spaliny sa potom odvádzajú do dymovodu a následne do komína. Po dosiahnutí potrebnej teploty výplne sa prestane ohrievač vykurovať a nastáva studený chod. Pri ňom sa cez teplojemnú výplň vháňa studený vzduch, ktorý sa ohrieva a odvádza spaľovacou šachtou do horúco-veterného potrubia k vysokej peci. Pri poklese teploty predhrievaného vzduchu pod požadovanú hodnotu sa fúkanie studeného vzduchu zastaví, chod sa obráti a znovu sa začne s vyhrievaním výplne.