Menu

STD - Sprievodná technická dokumentácia a Registratúra

STD - Sprievodná technická dokumentácia a Registratúra

Konečný úspech akéhokoľvek projektu, alebo podnikania
je závislý nielen na tom, ako dobre projektujete a staviate,
ale aj na tom, ako dobre pripravíte tých, ktorí budú prevádzkovať a udržiavať.