Menu

Napojenie zemného plynu do ohrievačov na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK

Napojenie zemného plynu do ohrievačov na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK

Okuliarový uzáver DN250 pre dávkovanie ZP do KP
Okuliarový uzáver na potrubnej vetve pre náhradu KP zemným plynom
Zapojenie regulačnej armatúry ZP
Meranie diferenčného tlaku na filtri pred RS ZP
Montáž a zapojenie snímačov na potrubí ZP
Montáž trapezového plechu zo spodnej strany plošiny

2021 - MAKSD

Napojenie zemného plynu do ohrievačov na Vysokej peci č.1 DZ Vysoké pece USSK - inžinierska činnosť

Prípojka zemného plynu do potrubia vysokopecného plynu na VP1 1x a do koksárenského plynu 1x do DN 400 a 1x do DN 300 plus rozvod ovládacieho dusíka.