Menu

 • Poradenská
  činnosť

  Cieľom našej spoločnosti je budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi,
  ktoré súvisia s dodávkou profesionálnych služieb,
  kvalitných produktov, rýchlou odozvou a reakciou na vzniknuté požiadavky.
 • Inžinierska činnosť

  Konečný úspech akéhokoľvek projektu,
  alebo podnikania je závislý nielen na tom, ako dobre projektujete a staviate, ale aj na tom,
  ako dobre pripravíte tých, ktorí budú prevádzkovať a udržiavať.

O spoločnosti

Veríme, že sa nám podarí stanoviť nové kritériá dokonalosti služieb.

Spoločnosť GBF Slovakia s.r.o vznikla v roku 2008 transformáciou spoločností GBF s.r.o. a spoločnosti Slovakia Technology s.r.o.. Spoločnosť GBF s.r.o. pôsobila na trhu od roku 1994 ako spoločnosť, ktorá sa venovala poskytovaniu služieb a poradenstvu v oblasti výstavby technologických celkov. V roku 2009 transformáciou so spoločnosťou Slovakia Technology došlo k rozšíreniu ponúkaných služieb o komplexnú inžiniersku činnosť v priemyselnej výstavbe a pri výrobe a montáži technologických celkov.

Menu

Sme profesionáli

Ako profesionálni inžinieri sme mostom medzi predstavivosťou a realitou a premieňame sny na hmatateľné úspechy.

Máme dôveru

Naša pracovná sila je optimálnou zmesou skúseností, vedomostí a predstavivosti. Majú bezchybné zručnosti a schopnosť riadiť projekty.

Sme oborníci

Každá výzva, ktorej čelíme, je príležitosťou ukázať naše odborné znalosti, odolnosť a neochvejné odhodlanie.

Naše služby

Poradenstvo

Poradenská činnosť pri plnení zmluvných vzťahov súvisiacich s realizáciou projektu.

Inžiniering

Komplexná inžinierska činnosť v priemyselnej výstavbe a pri výrobe a montáži technologických celkov

Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozora (stavebný, technologický, elektrotechnický)