Menu

O spoločnosti

O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť GBF Slovakia s.r.o vznikla v roku 2008 transformáciou spoločností GBF s.r.o. a spoločnosti Slovakia Technology s.r.o.. Spoločnosť GBF s.r.o. pôsobila na trhu od roku 1994 ako spoločnosť, ktorá sa venovala poskytovaniu služieb a poradenstvu v oblasti výstavby technologických celkov. V roku 2009 transformáciou so spoločnosťou Slovakia Technology došlo k rozšíreniu ponúkaných služieb o komplexnú inžiniersku činnosť v priemyselnej výstavbe a pri výrobe a montáži technologických celkov.
Riadenie výstavby realizujeme štýlom projektového riadenia podľa štandardov PMI® (Project Management Institute), ktoré sú dlhodobo odborne považované za najefektívnejšie pri riadení projektov. V rámci poskytovaných inžinierskych služieb sa špecializujeme na poradenskú, konzultačnú a analytickú pomoc pre investorskú aj dodávateľskú stranu. Naša činnosť je vykonávaná formou partnerských vzťahov k zákazníkovi, s cieľom maximalizácie výsledku realizovaného projektu z pohľadu nákladov, časového plnenia a kvality.

Menu

Sme profesionáli

Ako profesionálni inžinieri sme mostom medzi predstavivosťou a realitou a premieňame sny na hmatateľné úspechy.

Máme dôveru

Naša pracovná sila je optimálnou zmesou skúseností, vedomostí a predstavivosti. Majú bezchybné zručnosti a schopnosť riadiť projekty.

Sme experti

Každá výzva, ktorej čelíme, je príležitosťou ukázať naše odborné znalosti, odolnosť a neochvejné odhodlanie.